ស្ពានឡើងជិះថេរ

  • Fixed boarding bridge

    ស្ពានឡើងជិះថេរ

    ការណែនាំផលិតផលស្ពានឡើងជិះថេរគឺជាឧបករណ៍ជំនួយពិសេសសម្រាប់ការផ្ទុកទំនិញនិងការផ្ទុកទំនិញបានរហ័ស។ វាត្រូវបានតំឡើងនៅលើវេទិការនិងអាគារហើយត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងឡានដឹកទំនិញដើម្បីកែសំរួលភាពខុសគ្នារវាងកំពស់ជាន់អាគារនិងអាគារ។ ភ្លៅដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបាននៅចុងខាងមុខនៃស្ពានឡើងជិះគឺនៅជិតនឹងរទេះរុញនៅពេលផ្ទុកទំនិញនិងដឹកជញ្ជូនទំនិញ។ មុខងារកែសំរួលមុំនៃស្ពានឡើងជិះអាចប ...